Blog

Snurken operatief verhelpen

Als je heel hard en vaak snurkt, is het aan te raden om een keel-neus-oorarts te bezoeken. De kno-arts zal dan uitzoeken wat de oorzaak van je probleem is. Als hiervoor een medische oorzaak wordt gevonden, dan is het mogelijk dat de arts een operatieve behandeling voorstelt. Met welke ingrepen kan men tegenwoordig snurken operatief verhelpen en hoe zijn de resultaten

Operaties aan neustussenschot, poliepen of amandelen

In sommige gevallen is de neus vernauwd, bijvoorbeeld door een scheef neustussenschot. Dit neusschotje kan operatief worden rechtgezet, maar er is geen garantie dat het snurken dan ook voorgoed verleden tijd is. Ook poliepen kunnen voor een vernauwing van de neus zorgen. Verwijdering van de neuspoliepen kan dan mogelijk een oplossing zijn tegen snurken.
De hierboven genoemde ingrepen waarbij de neusholte ruimer wordt gemaakt kunnen effectief zijn voor mensen die last hebben van een verstopte neus in combinatie met snurken. Bij kinderen die snurken worden overigens vaak de neus- en/of keelamandelen weggehaald wanneer deze vergroot zijn.

Uvulo-palato-pharyngo-plastiek: weghalen van zacht weefsel

Bij veel mensen met een snurkprobleem gaat het niet om neusproblemen, maar om een vernauwing achter het zachte gehemelte en de huig. Wat bij 90% van dit soort gevallen heel goed werkt tegen snurken is het inkorten van de huig en het verwijderen van het grootste gedeelte van het zachte gehemelte. Ook worden vaak de keelamandelen verwijderd.
Deze techniek, die uvulo-palato-pharyngo-plastiek (UPPP) wordt genoemd, wordt uitgevoerd met een mes of een laser. Na de operatie heb je tot veertien dagen pijn bij het slikken en je kunt bovendien last blijven houden van een droog gevoel in de keel. Een ander nadeel van deze ingreep is dat na enkele jaren het snurken bij een deel van de patiënten zal terugkeren, vanwege een geleidelijke toename van vet in de huig en het gehemelte.

Snurken operatief verhelpen met somnoplastiek

Minder vervelend voor de patiënt is de techniek van gecontroleerde littekenvorming (somnoplastiek), die poliklinisch na een plaatselijke verdoving wordt uitgevoerd. Met behulp van een verhit naaldje wordt een vorm van smelten veroorzaakt bij het zachte gehemelte. Dit heeft littekens tot gevolg, wat zorgt voor verstijving van het weefsel. Hierdoor ontstaat minder trilling van het gehemelte en een afname van het snurken. Als het probleem ligt bij de achterkant van de tong, dan kan dit op dezelfde manier door verstijving verholpen worden.
Bijna alle patiënten ondergaan de behandeling twee keer, met een een tussentijd van ongeveer twee maanden, en hebben hierna een aantal dagen last van een gevoelige keel. In 60% tot 70% van de gevallen heeft de operatie effect, maar bij een deel van deze groep kan echter na enkele jaren opnieuw een snurkprobleem optreden.

Wanneer zelf je probleem aanpakken?

Bij lichte snurkproblemen is snurken operatief verhelpen uiteraard niet nodig. Dan kun je zelf maatregelen nemen door te zorgen voor een gezonde levensstijl en door een anti-snurkmiddel uit te proberen, zoals een anti-snurkbeugel, een tongstabilisator of een neusspreider.