Blog

Snurken kan signaal zijn voor slaapapneu

Dat snurken te maken heeft met je ademhaling mag misschien een rare constatering lijken maar dat is het niet. Het is namelijk zo dat menigeen niet beseft wat hiervan een gevolg kan zijn. Dan is deze eerste constatering echter noodzakelijk om te begrijpen dat er sprake kan zijn van een ernstige slaapstoornis.

Snurken

Snurken is een geluid dat wordt voortgebracht door trillende zachte delen van de neusholte, mond en keel. De ademhaling wordt als het ware geblokkeerd en dat veroorzaakt het snurkende geluid. Zonder verder in te gaan op de vervelende ervaringen van snurkers en de partners van de snurkers, hier nu aandacht voor het probleem zelf. Wat als het snurken verergert of als het een teken is van een veel groter probleem?

Slaapstoornis

Slaapapneu is een slaapstoornis waarbij tijdens de slaap perioden van ademstilstand of ernstig verzwakte ademhaling voorkomen. Iedereen heeft wel eens slaapapneu en in principe hoeft het niet schadelijk te zijn. Het is afhankelijk hoe vaak het per nacht voorkomt en hoe lang de ademstilstand duurt. Men spreekt van een stoornis als er sprake is van meer dan 5 ademstilstanden per uur. Is het meer dan gemiddeld dan zal de persoon in kwestie last hebben van slaap te kort omdat er geen algeheel rustmoment is. Dit kan zich uiten in een abnormale slaperigheid gedurende de dag, vermoeidheid en prikkelbaarheid.Vervolgens zal de algehele gezondheid afnemen, het lichaam krijgt geen tijd krijgt om te rusten en te herstellen. Een consequentie hiervan is een verhoogde kans op hart- en vaatziekten en deeen verhoogde insulinebehoefte.

Snurk Percentages

Bij mannen is er sprake van 5% dat lijdt aan apneu. Bij vrouwen ligt de hoeveelheid iets lager. Veel mensen zijn zich niet bewust van de stoornis, ze hebben vage klachten en weten niet waardoor het komt. Ook artsen kunnen de oorzaak niet achterhalen waardoor rust wordt voorgeschreven, dit verergert de situatie alleen maar. Apneu is voor een buitenstaander ook moeilijk te achterhalen. Apneu is ook nog niet zo lang bekend waardoor het niet gelijk onderkend kan worden. Toch is het zaak het zo spoedig mogelijk aan te pakken want het kan nogal desastreus gevolgen hebben.

Apneu = KNO arts

Mensen die apneu hebben zullen er waarschijnlijk zelf niet veel van merken, de partner des te meer. Is er sprake van een ademstilstand, onrustig slaapgedrag of spiertrekkingen dan is een bezoek aan de huisarts een vereiste. Deze kan zorgen dat er een onderzoek wordt gedaan in een slaapkliniek of doorverwijzen naar de KNO arts.